Kunnskap

Samlingene

Kystmuseet i Sør-Trøndelag har et nasjonalt ansvar for å sikre historien om fremveksten av den moderne havbruksnæringen i Norge, og har over flere år foretatt en systematisk innsamling på dette området. Kystmuseet er samtidig formidler av kystkulturen i og lokalhistorien på Hitra, Frøya og Snillfjord. Museets samling er sentrert rundt kystkultur og utviklingen av norsk havbruksnæring.

Hitterslekt - Hitras slektshistorie

  • 1417742_817990438226737_27554418_o.jpg

Kystmuseet driver også nettstedet "Hitterslekt", som er vår database for Hitras slektshistorie. Her kan du søke i vårt register, eller bidra med din kunnskap. Hitterslekt er del av bygdebokarbeidet, hvor familie- og slektshistorie har en sentral plass.

Forskning

Kystmuseet i Sør-Trøndelag driver forskning innenfor sitt fagfelt. Dette omfatter både regional kysthistorie, lokalhistorie og samtidsdokumentasjon rettet mot havbruksnæringen. 

Her finner du vårt utvalg av lokalhistorie eller artikler knyttet til museets fagområder.

Undervising

  • untitled-8005576.jpg

Kystmuseet tilbyr tilpassede og varierte formidlingsopplegg for både barnehage, skole og voksenopplæring. Med unntak av vårt formidlingstilbud som innebærer besøk på oppdrettsanlegg, er alle våre tilbud gratis å benytte seg av. 


Trykk her for mer informasjon