Hopp til hovedinnhold

Kunnskap

Museets samling

Kystmuseet i Sør-Trøndelag har et nasjonalt ansvar for å sikre historien om fremveksten av den moderne havbruksnæringen i Norge, og har over flere år foretatt en systematisk innsamling på dette området. Kystmuseet er samtidig formidler av kystkulturen i og lokalhistorien på Hitra, Frøya og Snillfjord. Museets samling er sentrert rundt kystkultur og utviklingen av norsk havbruksnæring.

M/S Vita I

Kystmuseet forvalter det vernede fartøyet M/S Vita I. Den over 80 år gamle båten har en lang og dramatisk historie, både som Shetlandsskøyte, vaktbåt for okkupasjonsmakten og som fiskefartøy.

Hitterslekt - Hitras slektshistorie

Kystmuseet driver også nettstedet "Hitterslekt", som er vår database for Hitras slektshistorie. Her kan du søke i vårt register, eller bidra med din kunnskap. Hitterslekt er del av bygdebokarbeidet, hvor familie- og slektshistorie har en sentral plass.

Kildemateriale til bruk for lokalhistorie og slektsgransking

I forbindelse med bygdebokarbeidet for Hitra har Kystmuseet avfotografert en god del kjeldemateriale som vi etter hvert legger ut her på nettsida vår. Dette er kjelder som ikke ligger ute på Digitalarkivet eller på andre av arkivverkets nettsider.

Lokalhistoriske artikler

Kystmuseet i Sør-Trøndelag driver forskning innenfor sitt fagfelt. Dette omfatter både regional kysthistorie, lokalhistorie og samtidsdokumentasjon rettet mot havbruksnæringen. 

Her finner du vårt utvalg av lokalhistorie eller artikler knyttet til museets fagområder.

Skarvsetta

Skravsetta er navnet på den lokalhistoriske årboka, som utgis hvert år av Hitra Historielag og Kystmuseet i Sør-Trøndelag. Første årbok kom ut i 2008, og siden den tid har årboka blitt svært populær. Her kan du lese flere årganger av Skarvsetta. 

Sagn og fortellinger

Kystkulturen er rik på sagn og fortellinger.  Den eldgamle fortellertradisjonen har vært sterk helt fram til våre dager, og vi vil forsøke å ta vare på den – også gjennom nettsida vår.  Her skal vi etter hvert legge ut flere og flere sagn, historier og fortellinger.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1