Tilrettelegging og universell utforming

Kystmuseet i Sør-Trøndelag har et sterkt fokus på tilrettelegging og universell utforming.

Museumsbygget på Fillan

Adkomst

Vår avdeling på Fillan har stor parkeringsplass med fire parkeringsplasser for forflyttningshemmede. Vi har automatisk døråpner og rullestolrampe ved inngang. Bygget er utstyrt med handikaptoalett, og her finner du også stellebord for baby. Museumsplassen er tilrettelagt med ledelinjer og  oppmerksomhetsfelt. Lanterner er godt merket med kontraster

Kystmuseet arbeider også med å få på plass heis ned til utstillingene i kjelleren, som for øyeblikket kun er tilgjengelig via
trapp. Brukere med rullestol/rullator henvises til inngang i portrommet, vårt skrankepersonale er selvfølgelig behjelpelig med det praktiske rundt dette.

Tilrettelegging for syns- og hørselshemmede
Kystmuseet har installert teleslynge i skranke samt i rad E og F i Meierisalen. Alle innvendige trapper har trappenesemarkering.

Terminalbygget på Sandstad

Adkomst
Terminalbygget på Sandstad er tilpasset handikappede og rullestolbrukere. Bygget har automatiske døråpnere og heis til 2.etg. Bygget er også utstyrt med handikaptoalett.

Ut på oppdettsanlegg

Ønsker du å delta på vår formidlingstilbud ut på matfiskanlegg kreves det en hvis form for mobilitet. Deltakere må kunne være i stand til å klare en kort stige ombord på anleggsplattformen, og enkelte korte trapper. Personer med nedsatt mobilitet frarådes derfor å delta på formidlingstilbudet grunnet sikkerhet.