Hopp til hovedinnhold

Om Kystmuseet i Sør-Trøndelag

Kystkultur og fiske har hatt og har stor betydning for kystnasjonen Norge. Vi høster av havet og utvikler nye måter å ta i bruk de marine ressursene på. Dette står sentralt i formidlingen ved museet.

Kystmuseet har sin base på Hitra. Vi formidler nyere tids kystkultur og vi dokumenterer det som skjer i vår samtid på feltet. Det nasjonale museumsnettverket for fiskerihistorie og kystkultur har tildelt Kystmuseet et særlig ansvar for å sikre kunnskapen om fremvekst og utvikling av norsk havbruksnæring. Vi har derfor utviklet et kunnskaps- og formidlingsopplegg med besøk til et oppdrettsanlegg i vårt nærmiljø. I tillegg er museet lokalmuseum for vertskommunen Hitra. Kystmuseets eiendommer og samlinger eies av Stiftelsen Kystmuseet i Sør-Trøndelag.

Vi forteller historien

I alle samfunn til alle tider har historiefortelleren spilt en viktig rolle for å binde fortid og nåtid sammen. Den rollen vil Kystmuseet være med å spille, lokalt, regionalt og nasjonalt. Derfor sier vi: Vi forteller historien.

Om Museene i Sør-Trøndelag

Museene i Sør-Trøndelag er fylkets største kulturinstitusjon. Vår visjon er å være en av de mest spennende og aktive samfunnsaktørene i landsdelen, og vi ønsker å gi våre besøkende overraskende, lærerike og utfordrende kunst og kulturopplevelser.

MiST AS er et konsolidert museum med ni avdelingsmuseer og 24 visningssteder som er åpne for publikum. Selskapet ble stiftet 16.12.2008 og eies av Sør-Trøndelag fylkeskommune og vertskommunene Trondheim, Hitra, Rissa, Røros, Meldal og Orkdal, samt museumsstiftelsene. Administrerende direktør er Karen Espelund. 

Foruten Kystmuseet i Sør-Trøndelag består MiST av:
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1