Hopp til hovedinnhold

Artikkelsamling

Kystmuseet er også lokalmuseum for Hitra, Frøya og Snillfjord. Formidling og forskning innenfor lokalhistorie er derfor en viktig del i museets virksomhet. Under finner en et lite utvalg artikler fra vårt lokalhistoriske arkiv.

Der vester mellom skjær og bå

Slekt og hendelser i Bispøyan og omegn
- Av Svein Olderø

Der_vester_mellom_skjr_og_bla_-_slekt_og_hendelser_i_Bispyan_og_omeng..pdf

 

Samling av ord frå Hitra av Arnfinn Aune. Tilrettelagt av Tor Erik Jenstad

Arnfinn Aune har samla forskjellige ord som har vært brukt, eller fortsatt er i bruk i hitter-dialekta. Trykk "Last ned" for lese heile ordlista.

Samling_av_ord_fra_Hitra_av_Arnfinn_Aune.pdf

 

Historien om Blanken

I gamle dager kunne "taterplagen" til sine tider være nokså følsom i kystbygdene.
hentet fra bygdeboken Hitra, Øya og folket, bind 1, 1958 skrevet av Maurits Fugelsøy

Historien_om_Blanken.pdf

 

Kaperfart og fangenskap

Om Paul Andreas Kaald og mannskapet hans på «Den Flinke»
- Av Svein Bertil Sæther

Kaperfart_og_fangenskap.pdf

 

I året 1900

Denne artikkelen er henta fra jubileumsheftet om Nordbotn kirke som ble utgitt av Fillan menighetsråd i
2000. Artikkelen handler derfor mest om Fjellværøya og Ulvøya. Av Svein Bertil Sæther

Guri Kunna, ein segnsyklus frå Trønderlagkysten

Denne artikkelen byggjer på eit foredrag som vart halde under Kystkulturdagane i Lysøysund den 13. agust 1995.
Av Svein Bertil Sæther

Historia om Nils Justesen Eid

Artikkelen er skrevet av Sverre Utseth og hentet fra årbok fra Fosen Historielag 1969.

En redningsdåd

Artikkelen er skrevet av Maurits Fugelsøy og hentet fra boka Hitra I Øya og folke

Julefesten

En beskrivelse av juletia i gamledager

Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø

Av statsadvokat Nils Parelius. Artikkelen er hentet fra Årbok for Fosen 1947 og 1948.

Slekten_Parelius_og_handelsstedet_Hopsj.pdf

 

Helsevesnet på Hitra på 1800-tallet

Denne artikkelen er henta fra heftet ”Helsevesenet på Hitra”, redigert av Johan G Foss og utgitt av Hitra kommune i samarbeid med sanitetsforeningene på Hitra i 2004.

Helsevesnet_pa_Hitra_pa_1800-tallet.pdf

 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1