Hva skjer?

Sommeren 2020

I perioden 20. juni - 20. august kan vi by på et spennende sommerprogram på alle våre arenaer.

Lørdagstreff

Dette er foredragene du kan få med deg på Kystmuseet i løpet av 2020.

Bilde2.jpg

"Bondevett"

"Bondevett"

- Ei historie om industrialiseringa av landbruket og avfolking av bygde-Norge
Med dyrlege, forfatter og bonde Erik Stenvik

Siden 50-tallet har landbruket gått gjennom store endringer. De gamle driftsformene har blitt erstattet av et industrielt jordbruk. Alt i løpet av en relativ kort tid. Erik Stenvik opplevde dette både som ungdom, og da han på 70-tallet var distriktsveterinær på Frøya. Han var vitne til Hitraaksjonen, og de vanskelige forholda som småbrukere over hele landet sto ovenfor. Da han senere slo seg ned som bonde ble han enda mer klar over den endringen som foregikk. Gjennom personlige erfaringer gir Stenvik oss et innblikk i avfolking, landbrukspolitikk og et kulturlandskap i endring.

Museumsbygget på Fillan 29. aug. 2020 kl. 14.00
Bilde4.jpg

"Jakteskipperne fra Fjellværsøya"

"Jakteskipperne fra Fjellværsøya"

Med formidler Bernt Fjeldvær

I årene før 1900 var Fjellværsøya selve sentrumet for seilskutetrafikken fra Hitra. Dette var før motoralderen og en mengde skipperne herfra seilte til Lofoten og ut i værene, hvor de kjøpte opp skrei og sild. Denne trafikken ble kalt slofart, fordi fisken ble levert rund og deretter sløyd og saltet om bord. Mange tørket klippfisk som de deretter solgte i Kristiansund. I kveld får du høre hvordan dette miljøet vokste fram og du får møte noen av de første skipperne som dukket opp her ute på 1880 og 1890 -tallet.

Museumsbygget på Fillan 26. sep. 2020 kl. 14.00

"Den lokale avishistoria"

"Den lokale avishistoria"

Med tidligere redaktør i Hitra-Frøya Lokalavis Svend Sivertsen, og nåværende redaktør Bjørn Rønningen

Svend Sivertsen tar oss med til oppstarten av lokalavisa i 1972. Da var det EF-avstemning, og en ny giv for bygde-Norge. Til tross for lange netter og ingen fortjeneste valgte Svend å fortsette arbeidet, og i 1983 fikk avisa sin første ansatte. Arbeidstokken øke, og etter hvert skulle avisa bevege seg inn i den digitale verden. Bjørn Rønningen forteller om utviklinga og utfordringen med digitale nettaviser. Hvem vil i dag betale for god, kritisk journalistikk?

Museumsbygget på Fillan 31. okt. 2020 kl. 14.00

"Presentasjon av Skarvsetta 2020"

"Presentasjon av Skarvsetta 2020"

Hitra historielag og Kystmuseet presenterer vår felles årbok

Museumsbygget på Fillan 28. nov. 2020 kl. 14.00

Skiftende utstillinger