Hopp til hovedinnhold

Kjeldemateriale til bruk for lokalhistorie og slektsgransking

I forbindelse med bygdebokarbeidet for Hitra har Kystmuseet avfotografert en god del kjeldemateriale som vi etter hvert legger ut her på nettsida vår. Dette er kjelder som ikke ligger ute på Digitalarkivet eller på andre av arkivverkets nettsider. Vi innser at bildekvaliteten ikke alltid er helt topp, så vi ber brukerne ta hensyn til at dette er avfotografert som arbeidskopier til bruk i bygdebokarbeidet. Innledningsvis for hver kjelde kommer en kort beskrivelse av den.

Utrag fra Hitra kirkebok 1775-1817

Utskrift av kirkebok nr. 2 (1775 – 1817) (634 AO2) for Hitra sokneprestembete, fol. 133.

utdrag_fra_hitra_kirkebok_1775_1817_2.doc

 

Legdsrull for heile Fosen 1724

I arkivet til Trondheim stift og amt (hos Statsarkivet i Trondheim) finnes det en del militære arkivsaker. Her er det mulig å finne en god del opplysninger om den mannlige delen av befolkninga, og ofte er dette opplysninger som det er vanskelig å finne i andre kjelder.

Ta kontakt for å få tilsendt legdsrullen.

Legdsrulla for Fosen fogderi 1724 har følgende tittel: ”Mandtal og Lægds Roulle Over Alt Unge og Gamle Mandkiøn fra 10 til 50 aar udj Foesens Fogderie Forfatted Aar 1724”. Den er skrevet i tabell over to motstående sider. Tabellen har følgende kolonner:

• Lægets Nummer (legdets nummer)
• Gaardernis og Opsiddernis Navne
• Spand
• øre
• marklaug
• døgtig til Kong. Tieniste
• U-døgtig
• Gammel
• De Unge Mand-Kiøns Navne
• døgtig
• udøgtig
• gammel fra 12 til 50 aar
• Huusmendernis Nafne
• døgtig
• udøgtig
• tient Kongen
• ikke tient
• gammel
• Huusmendenes unge mandskabs Navne
• døgtig
• udøgtig
• gammel fra 12 til 50 aar

Det er en god del opplysninger å hente fra denne kjelda, men det er grunn til å ta hensyn til noen feilmarginer i oppgitt alder og ulike skrivemåter av navn, både på gårder og folk.

Slektshistoriske notater

Ganske ofte får Kystmuseet henvendelser om hjelp til slektsgransking. Vi forsøker å hjelpe så mange som vi kan. Det resulterer i en del slektshistoriske notater, som vi fra nå av legger ut på heimesida vår.

Kanskje finner du noen av dine forfedre her?

Nils_Halvorson_Schei.pdf

 

Elen_Gjertine_Sakariasdatter.pdf

 

Andreas_Andreassen_Hammer.pdf

 

Peter_Andreas_Kristoffersen.pdf

 

Om_Pal_Johansen_og_Beret_Johansdotter_pa_ya.pdf

 

Inga_Andrea_Edvardsdatter_Strmsvik.pdf

 

Nyttige lenker for den som er interessert i slektshistorie
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1