Hopp til hovedinnhold

Samlingene

Kystmuseet i Sør-Trøndelag har et nasjonalt ansvar for å sikre historien om fremveksten av den moderne havbruksnæringen i Norge, og har over flere år foretatt en systematisk innsamling på dette området. Kystmuseet er samtidig formidler av kystkulturen i og lokalhistorien på Hitra, Frøya og Snillfjord. Museets samling er derfor sentrert rundt kystkultur og utviklingen av norsk havbruksnæring.

  • 1/1

Kystmuseet i Sør-Trøndelag forvalter til sammen:

  • ​6 kulturhistoriske bygninger
  • 13 farkoster
  • 13.000 fotografier
  • 4000 kunst- og kulturhistoriske gjenstander
  • 320 hyllemeter privatarkiv

Ønsker du å gi en gjenstand til museet?

Ønsker du å gi en gjenstand til museet for bevaring for framtiden, ta kontakt på telefon 72 44 40 10 eller e-post post@kystmuseet.no

For at en gjenstand skal bli del av museets samling må gjenstanden opp til vurdering hos vår inntakskomite. Gjenstanden blir så vurdert i henhold til vår virksomhet og innsamlingspolitikk. Historikk på gjenstanden er viktig om den skal bli tatt opp til vurdering. 

Fotografier

Kystmuseet i Sør-Trøndelag har ei ganske stor fotosamling på fleire tusen bilder.  Rundt halvparten av disse er flyfoto fra tre serier: En fra 1950-tallet, en fra 1960-åra og en fra 1972-73.  Dette er først og fremst foto fra Hitra.  De andre fotografiene er portretter, landskap og arbeidsliv, hovedsakelig fra 1900-tallet.

Vi samarbeider med Trøndelag Folkemuseum Sverresborg om fototjenester.  På museets bibliotek har vi arkivkopier og et enkelt register, tilgjengelig for våre besøkende.  Kopier kan bestilles hos museets personale.

Kystmuseet i Sør-Trøndelag/Stiftelsen Ægir har nå fotograf Vidar Vassvik si store foto- og filmsamling, som handler om norsk fiskeri- og havbruksnæring.  Denne samlinga er under digitalisering.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1