Hopp til hovedinnhold

Byplansjefene

Byplansjefene er et skoleopplegg fra Nasjonalmuseet som handler om hvordan våre fysiske omgivelser formes. Her kan elevene lære om stedsutvikling og arealplanlegging og lage sine fantasibyer ved hjelp av et byggesett.

  • Foto: Brendeland & Kristoffersen Arkitekter

Utstillingen ”Byplansjefene” lar barn leke med et enkelt og pedagogisk byggesett som får dem til å reflektere rundt våre bygde omgivelser. Hva er en god by? Hvorfor ser byene ut slik som de gjør? Hvordan burde de ha vært?

Utstillingen er et spennende og interessant hjelpemiddel på veien mot de definerte målene for forståelse av arkitektur i læreplanen. Gjennom prosjektering og utprøving får elevene en dypere forståelse for byplan og arkitektur, der de selv trer inn i rollen som byplansjefer. Elevene vil tilegne seg kunnskap om, og reflektere rundt byer, gater, plasser og bygninger med forskjellige funksjoner. De vil få en større kulturell, samfunnsmessig og formal forståelse av våre bygde omgivelser,  som igjen vil åpne opp for viktige diskusjoner som pågår i samfunnet elevene selv er en del av. 

Alle besøkende på Kystmuseet kan se utstillingen og den byen som til enhver tid er utstilt. Det blir tatt bilder av alle byene med bynavn og klasse/elevgruppe, som henges opp på veggen.

Utstillingen er åpen fra 8. februar til 12. mars. Gratis inngang.