Hopp til hovedinnhold

Hemnskjela krigsminneutstilling

Øya Hemnskjela ligger sør for Hitra og rett ved Trondheimsleia. På grunn av sin strategiske plassering ble øya svært viktig for okupasjonsmakten under krigen. Over 700 tyske soldater og et hundretalls krigsfanger inntok Hemnskjela i mai 1941. Hele øya ble omgjort til et mektig festningsanlegg med flere tunge kanonstillinger, bunkere og bygninger av ulike slag. Ingen lokalsamfunn på denne delen av kysten opplevde okkupasjonen sterkere enn Hemnskjela.

  • 1/1

Omvisning i bunkeren på Hemnskjela

Utstillingen i kommandobunkeren på Vollanhaugen er kun åpen for bestilte grupper, og under omvisninger i sommersesongen. 

Besøk bukersen på nett

Bunkeren som huser Hemnskjel krigsminneutstilling er blitt scannet ved hjelp av avansert 3D teknologi. Du kan derfor besøke hele bunkeren på nett. Scanningen er gjort av Erik Hårberg, som drifter nettstedet www.kystfort.no.

  • Bunkeren på Vollanhaugen slik den framstår i dag

Om krigen på Hemnskjela

Krigshistorien på Hemnskjela er først å fremst en historie om okkupasjon. I løpet av 1941 ble det bygget kanonstillinger, bunkere, soldatkaserner og forsvarsanlegg. Store deler av øya ble minelagt, og lange piggtrådgjerder ble satt opp. Fram til frigjøringen 1945, måtte lokalbefolkningen leve tett på den tyske okkupasjonsmakten og deres russiske krigsfanger. 

Her finner utstillingen om krigsminnene på Hemnskjela

Det er også mulig å oppdage restene etter okkupasjonsmaktens mektige festningsanlegg på egenhånd. Svært mye av anleggene står fremdeles synlig i landskapet.

  • Bilde av Krigsminnemuseet på Hemnskjela

    Krigsminnemuseet på Hemnskjela

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1