Kulturminnet Vita I

På 80-tallet ble Vita I solgt under det nye navnet Thule. Båten gikk som fiskefartøy noen sesonger til, men i 1989 ble det utbetalt kondemneringsbilag. En gjeng forsvarsinteresserte i Trondheim lyktes å få Thule unntatt kondemneringsordningen og dannet foreningen "Vitas Venner». Vita skulle bli en del av et planlagt hjemmevernsmuseum. Da dette ikke ble realisert, så de seg ikke råd til å ta vare på den gamle skøyta. Per Johnson tok over skøyta i 1991, noe som ble starten på et 25 års langt arbeid. Uten Per Johnsons innsats gjennom disse mange årene ville Vita I neppe eksistert i dag.

 • (Foto/Photo)

1992 ble fartøyet vedtatt verneverdig av Riksantikvaren. Vita er vernet slik båten var da den gikk ut av fiske i 1989. Kystmuseet kom inn som eier av Vita I i 1995 ettersom båten ble unnlatt kondemnering, og derfor måtte eies av en stiftelse eller et museum. Eierskapet for Thule ble derfor overført fra stiftelsen "Vitas Venner" til Hitra Bygdesamling (nå Kystmuseet i Sør-Trøndelag). Samme år skiftet også Thule navn til VITA I. 

Siden 1991 er det gjennomført flere store tiltak for å vedlikeholde det historiske fartøyet. Utallige dugnadstimer er lagt ned av Per Johnson gjennom årenes løp. Under følger noen av tiltakene som ble gjort. 

1998

Følgende ble skiftet: Samtlige rekkestøtter, rekkeplatt, skansekledning, hele skandekket i full lengde, samt en del hudplank over vann.

 • (Foto/Photo)
  1/1

2001

Følgende år fikk Vita I kr 115 000 av riksantikvaren. Båten ble flyttet til Ansnes båtbyggeri på Hitra i september samme år, der båtbygger Willy Eide og Per Johnson satte i gang reparasjon av babord side. Hele dekket foran luka måtte skiftes. 12 dekksbjelker, nytt dekk, rekkestøtter, rekkeplatten, skansekledning og halvparten av hudplanken over vann ble også skiftet. I det hele et omfattende arbeid.

 • (Foto/Photo)
  1/1

2003

Februar 2003 ble Vita I flyttet til Kvernhusvik skipsverft. Fartøyet fikk nå ny keising, stålkjøl og motor og gir ble overhalt. Vita fikk også ny vanntank og spetiktank.

 • (Foto/Photo)
  1/1

2017

Per ønsket våren 2017 å pensjoneres som forvalter av Vita I og i april kom den gamle båten til Ansnes og Kystmuseets forvaltning. Vi er i gang med videre restaurering av Vita I og opprettelsen av en forening med entusiaster som ønsker å hjelpe til med skøyta I i tiden som kommer. Er du interessert i å delta i slikt arbeid? Ta kontakt med Kystmuseet.

 • (Foto/Photo)
  1/1