Fiskerifartøyet Vita

Etter frigjøringen ble Vita tilbakelevert til Lorents Rolfsnes og satt i stand igjen. Båten har krysset Nordsjøen på langs og på tvers, fra Sørlandet til Finnmark og fra Vestlandet til Shetland.

 • (Foto/Photo)

Etter hvert ble den gamle skøyta modernisert og utvidet. Den fikk ny motor, nytt styrehus og ble til og med forlenget. Jobben ble gjort av John Bruntveit fra Nord-Huglo båtbyggeri. John husker at det var en diskusjon om de skulle forlenge skuta åtte eller ti fot, men til slutt havnet de på besluttningen om å forlenge den hele ti fot. 

 • Vita forlenges på Nordhuglo båtbyggeri i 1957 (Foto/Photo)
  1/1
  Vita forlenges på Nordhuglo båtbyggeri i 1957

Utover 60-tallet var "Vita" ofte å se ved Gaustadbrygga på Titran. Vita har fisket etter det meste, både makrell, sild, makrellstørje og brugde. Om ikke alle sesonger var like bra, hadde Vita en kjempesesong i 1969. 30 juni var det rekord, da hadde Vita fanget 50 brugder på en dag. Litt av et arbeid når en tenker på at hver og en måtte heises opp med vinsj for så å skjære ut leveren som var det eneste som ble tatt vare på. Leveren var riktignok stor på dyret, og kunne utgjøre hele 25% av kroppsvekten. Den ble utnyttet kommersielt til utvinning av olje til medisinsk og kosmetisk industriformål. Noen bruder kunne bli så lang som 13 meter, og veie hele 10 tonn. 

 • Brugdefiske på Vita. Foto Paul Torkelsen (Foto/Photo)
  1/1
  Brugdefiske på Vita. Foto Paul Torkelsen