Hopp til hovedinnhold

Ungdomskole og videregående

Kilden forteller

Ungdomskole 
Max antall: 30
Varighet: 1 time og 30 minutter
Pris: Gratis for elever fra Hitra kommune. For øvrige skoler: kr 80 pr elev. 
Sted: Kystmuseet i Fillan

Hva kan en gjenstand fortelle om personen som brukte den? Hvilken informasjon kan en få fra et fotografi? Hva kan vi egentlig vite om fortiden? Opplegget tar for seg viktige spørsmål innenfor historiefaget, og lar elevene prøve seg i praksis. Med hvite hansker skal elevene undersøke museumsgjenstander, fotografier og andre kilder. Ut i fra dette skal elevene avdekke personen bak kildene. Var han rik? Hva jobbet han med? Eller kanskje det var en kvinne?

Berører følgende kompetansemål: Samfunnsfag -  vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår

Forarbeid_kilden_forteller.pdf

 

Under okkupasjon - Et besøk i bunkeren på Hemnskjela

Ungdomskole 
Max antall: 25
Varighet: 1 time og 30 minutter
Pris: Gratis for elever fra Hitra kommune. For øvrige skoler: kr 80 pr elev. 
Sted: Hemnskjela krigsminneutstilling

Det er få plasser langs trøndelagskysten som opplevde den tyske okkupasjonen tettere på kroppen enn på Hemnskjela. Den lille øya langs Trondheimsleia ble i 1941 omgjort til et omfattende kystfort nesten 600 tyske soldater. Ned i tyskerens kommandobunker får elevene et innblikk i hvordan det var å leve under tysk okkupasjon. Vi snakker om motstand, forelskelse, samarbeid og russiske krigsfanger. Opplegget kan også kombineres med et etterarbeid om krigsoppgjøret og rettsprosessen. Ta kontakt med museet for mer informasjon. 

Berører følgende kompetansemål: Samfunnsfag: 8-10 trinn—Drøfte årsaker til og verknadar av sentrale internasjonale konfliktar på 1900-2000-tallet.

Et århundre med endring

Videregående skole
Max antall: 30
Varighet: 1 time og 30 minutter
Pris: 80 pr elev
Sted: Kystmuseet i Fillan

I løpet av de siste 100 årene har det skjedd større endringer langs kysten enn hva det har skjedd de siste 800 årene til sammen. Hva var det egentlig som endret seg? Hva var endringene? Hvor fort skjedde det?  Vi starter med en reise i bilder gjennom de siste 100 årene på Hitra og Frøya. Før vi drar til utstillingene og ser da vi ser etter de første små tegnene til endring i en tradisjonell kystgård. Vi avslutter med et spill med historiske hendelser i kystsamfunnet.

Berører følgende kompetansemål: Historie - "gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet"

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1