Hopp til hovedinnhold

Videregående skole

Kilden forteller

Hva kan en gjenstand fortelle om personen som brukte den? Hvilken informasjon kan en få fra et fotografi? Hva kan vi egentlig vite om fortiden? Opplegget tar for seg viktige spørsmål innenfor historiefaget, og lar elevene prøve seg i praksis. Med hvite hansker skal elevene undersøke museumsgjenstander, fotografier og andre kilder. Ut i fra dette skal elevene avdekke personen bak kildene. Var han rik? Hva jobbet han med? Eller kanskje det var en kvinne?

Berører følgende kompetansemål: Historie— "finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger»
Tid: 1 time og 30 min
Oppmøtested: Kystmuseet i Fillan
Pris: Kr 70,- per pers.

Forarbeid_kilden_forteller.pdf

 

Et århundre med endring

I løpet av de siste 100 årene har det skjedd større endringer langs kysten enn hva det har skjedd de siste 800 årene til sammen. Dette opplegget tar form som et foredrag, med hyppige quizspørsmål underveis. Vi ser på de store endringene langs kysten, men også de mindre uventede endringene. Fra den tusenårige kystkulturen, og fram til dagens moderne og industrielle hverdag. 

Berører følgende kompetansemål: Historie - "gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet"
Tid: 1 time
Oppmøtested: Kystmuseet i Fillan
Pris: Kr 70,- per pers.