Ta med klassen ut på anlegg!

Det beste "klasserommet" for å lære om norsk havbruk er ute på merdkanten. Vi tar elevene med ut til et oppdrettsanlegg hvor elevene får et innblikk i hvordan laksen vi spiser produseres. Det er Kystmuseet selv som står for undervisningen, og her snakker vi om både fordelene og ulempene med fiskeoppdrett.

  • Ute på merdkanten kan elevene håndfore laksen, oppdage rensefisk eller gå merdrunden.
    Ute på merdkanten kan elevene håndfore laksen, oppdage rensefisk eller gå merdrunden.

Elevene fraktes ut til anlegget med båt, hvor de får besøke, forflåten, kontrolltårnet og merdkanten. Kystmuseet utstyrer elevene med flytedress, redningsvest, hjelm og hansker. Det eneste elevene trenger er gode sko. 
Ved bestillinger på grupper over 12 personer, organiserer vi rulleringer mellom oppdrettsanlegget og foredrag i "Ægirs hall". 

Tid: 
Opp mot 12 personer: 1 time og 30 min
Opp mot 24 personer: 2 timer
For mer enn 24 personer blir programmet tilpasset tidskjemaet til den enkelte skole.

Pris: 
150.- kr for barn
250.- kr for voksen