Hopp til hovedinnhold

Ta med klassen ut på anlegg!

Det beste "klasserommet" for å lære om norsk havbruk er ute på merdkanten. Vi tar elevene med ut til et oppdrettsanlegg hvor elevene får et innblikk i hvordan laksen vi spiser produseres. Det er Kystmuseet selv som står for undervisningen, og her snakker vi om både fordelene og ulempene med fiskeoppdrett.

Våre tilbud

1 - 10 trinn - Laksens vei til middagsbordet

  • Læringsmål: Forstå produksjonsyklussen til oppdrettslaksen fra rogn til middag. 
  • ​Berører følgende temaer: Laksens livsløp, vaksinering, lus og avlusing, rensefisk, fordeler med fisk som husdyr, historisk bakteppe, slakting. 

Litt om opplegget

Elevene blir tatt imot av våre formidlere som tar de med inn i "Ægris hall". Inne i vår åttekantede klasserom får elevene en innføring i hvordan norsk havbruk fungerer. Vi tilpasser språket for målgruppen. Avhengig av klassestørrelse deler vi elevene inn i forskjellige grupper som rullerer på forskjellige stasjoner. 

  1. Elevene blir tatt med ut på merdkanten sammen med vår formilder. Ute på forflåten og merdkanten setter vi kunnskapen inn i praksis.
  2. Elevene får i oppdrag å bygge en merd fra 70-tallet, - en Grøntvedtmerd. ​Her lærer barna om kontruksjonen, historien og sammenligninger med nåtidens konstruksjoner.  
  3. Elevene får prøve seg på rebusløypen "Salmo Salar - Gi meg svar"
  4. Ved større grupper kan vi også tilby en filmvisning om pionertiden for norsk havbruk, gjennom utstillingen "Pioneerene. 

Praktisk
Elevene får tildelt flytedress, hjelm, redningsvest og briller før vi frakter elevene ut til anlegget med båt. Barna trenger bare å ta med gode sko, og kle seg etter været. Vi basserer oss på en åpen dialog med publikum hvor vi diskuterer forskjellige problemstillinger som miljøavtrykk, lakselus og matproduksjon.  

Ved bestillinger på grupper over 12 personer, organiserer vi rulleringer mellom oppdrettsanlegg, rebuser og praktiske oppgaver knyttet til pionertiden.

Tid: 
Opp mot 12 personer: 1 time og 30 min
Opp mot 24 personer: 2 timer
For mer enn 24 personer blir programmet tilpasset tidskjemaet til den enkelte skole.

Pris: 
150.- kr for barn

VGS, høyskole og universitet

Vi har lang erfaring med å ta imot studenter innenfor høyere utdanning. I slike tilfeller prøver vi å tilpasse det meste av vår formidling inn mot det som er de besøkendes fagfelt. Vi kan også være behjelpelig med å kontakte andre næringsaktører for å skreddersy et eget opplegg for nettopp dere. 

Tid: 

Opp mot 12 personer: 1 time og 30 min
Opp mot 24 personer: 2 timer
For mer enn 24 personer blir programmet tilpasset skolens tidskjema.

Pris: 
150.- kr pr student