Ta med klassen ut på anlegg!

Det beste "klasserommet" for å lære om norsk havbruk er ute på merdkanten. Vi tar elevene med ut til et oppdrettsanlegg hvor elevene får et innblikk i hvordan laksen vi spiser produseres. Det er Kystmuseet selv som står for undervisningen, og her snakker vi om både fordelene og ulempene med fiskeoppdrett.

  • Ute på merdkanten kan elevene håndfore laksen, oppdage rensefisk eller gå merdrunden. (Foto/Photo)
    Ute på merdkanten kan elevene håndfore laksen, oppdage rensefisk eller gå merdrunden.

Opplegg

Elevene blir tatt imot av våre formidlere som tar de med inn i "Ægris hall". Inne i vår åttekantede klasserom får elevene en tilpasset innføring i hvordan norsk havbruk fungerer. Etterpå får elevene tildelt flytedress, hjelm, redningsvest og briller før vi frakter elevene ut til anlegget med båt. Ute på forflåten og merdkanten setter vi kunnskapen inn i praksis. Med vår formidler ser vi på hele prosessen, samtidig som vi diskuterer forskjellige problemstillinger som miljøavtrykk, lakselus og matproduksjon.  

Ved bestillinger på grupper over 12 personer, organiserer vi rulleringer mellom oppdrettsanlegg, rebuser og praktiske oppgaver knyttet til pionertiden. 

Tid: 
Opp mot 12 personer: 1 time og 30 min
Opp mot 24 personer: 2 timer
For mer enn 24 personer blir programmet tilpasset tidskjemaet til den enkelte skole.

Pris: 
150.- kr for barn
250.- kr for voksen