Hopp til hovedinnhold

Havbrukshistorie

Innen nasjonalt nettverk for fiskerihistorie og kystkultur er Museene i Sør-Trøndelag avdeling Kystmuseet tildelt et særlig ansvar for temaet dokumentasjon og formidling av kunnskap om fremvekst og utvikling av norsk havbruksnæring.

Fotosamling

Museet forvalter i dag ei omfattende samling på flere tusen bilder. Bilda er tatt fra store deler av norgeskysten, og gir et sjeldent innblikk i norsk havbruk i sin tidligste fase. Sentrale bidragsytere er: 

  • Christian Andersen har donert 2800 motiv fra 46 ulike lokaliteter i Norge i perioden 1968-1995
  • ​Fotograf og forfatter Vidar Vassvik har donert over 4000 bilder fra oppdrettsnæringa på begynnelsen av 70 og 80-tallet. 
  • Tore Håstein ved veterinærinstituttet har gitt en stor bildesamling med innblikk i forskning på norsk laks i en viktig utviklingsfase for norsk oppdrett. 

Mange bilder er i dag digitalisert, og finnes ute på www.digitaltmuseum.no

Norsk havbruksarkiv

Kystmuseet har i lang tid samlet inn arkivmateriale fra norsk havbrukshistorie. Arkivet består av 310 hyllemeter med arkivmateriale, og omfatter både personarkiv, organisasjonsarkiv og bedriftsarkiv. Her finner vi blant annet arkivet til de tidlige pionerne Arne Ratchje på Hitra, og Ingar Holberg på Smøla. I tillegg til dokumenter fra  Sør-Trøndelag Fiskeoppdretterlag, Veterinærinstituttet og flere lokallag innen Fiskeoppdretternes salgslag. 

Norsk Havbruksarkiv omfatter også rundt 130 forskjellige intervjuer fra pionerer og enkeltpersoner fordelt på hele landet. I tillegg til filmopptak av stor historisk verdi for norsk havbruksnæring. 

For innsyn i Norsk Havbruksarkiv, kontakt Kystmuseet i Sør-Trøndelag

Nomenklatur for havbruk

Alle industrier har sine ord og utrykk som brukes i det daglige, men som kan være vanskelig for utenforstående å forstå. Kystmuseet har derfor utformet en omfattende nomenklatur med forklaringer på begrep og utrykk forbundet med havbruk. I dag utgjør det i overkant av 930 ord. Disse er digitalisert og ligger tilgjengelig ute i søkbart register på www.kulturnav.no.