Grunnskole

1-4 trinn

Tidsreisen

Vi har oppfunnet en tidsmaskin! Med de riktige ordene kan vi dra 100 år tilbake i tid. Sammen reiser vi tilbake til Flatvikagården, kanskje møter vi tjenestefolket på gården? Vi hjelper til med gårdsarbeidet, men litt tid til lek blir det også.

Berører følgende kompetansemål: Samfunnsfag 1.-4. trinn– Bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv og familien sin
Tid: 1 time og 30 min. 
Oppmøtested: Kystmuseet i Fillan

Russerforliset – Vi løser mysteriet!

Historien om Russerforliset har blitt fortalt igjen og igjen, fra generasjon til generasjon. Til slutt er det blitt vanskelig å skille fiksjon fra fakta. Hva var det egentlig som skjedde da det russiske seilskipet forliste utenfor Kvenvær i 1760? Svaret finnes i skattekisten, men klarer elevene å finne riktig kombinasjon til låsen? Et aktivitetspreget opplegg med video, gjenstander og artige oppgaver.

Berører den generelle delen av læreplanen: «Opplæringen skal ivareta og utdype elevenes kjennskap til nasjonale og lokale tradisjoner, den hjemlige historie og de særdrag som er vårt bidrag til den kulturelle variasjonen i verden»
Tid: 1 time og 30 min

Oppmøtested: Kystmuseet i Fillan

Øyriket i steinalderen - Kystmuseet på besøk

Vår formidler tar med seg gjenstander, redskap og modeller til din skole, og kjører opplegget der. Elevene lærer hva en kunne lage ut av det de hadde tilgjengelig i steinalderen. Hvordan levde de, og hvordan så det ut der de bodde? Opplegget er mye preget av elevaktivitet, og her får elevene prøve seg på både jakt og å lage ild. 

Berører følgende kompetansemål: Samfunnsfag 1-4 trinn. Samtale om korleis steinalderfolk levde som jegerar og samlarar og fantasere om dei første menneska som kom til landet etter istida.
Tid: 1 time og 30 min
Oppmøtested: Kan bestilles til den enkelte skole

5-7 trinn

Livet på kystgården

Hvordan var hverdagen for kystfolket for 100 år siden? Hva gjorde at folk valgte å bosette seg her langs kysten? I dette opplegget får elevene et innblikk i hvordan arbeidsoppgavene og dagliglivet kunne utarte seg for folket langs kysten. Først teoretisk, så praktisk. Elevene får på seg tidsriktige klær, nye navn og blir satt i arbeid. Det må bæres vann, smør kinnes, garn renses osv. Klarer elevene å arbeide for føden avslutter vi med selv-kinnet smør og flatbrød.  

Berører følgende kompetansemål: Samfunnsfag 5-7 trinn.«Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetning og levevis.»
Tid: 1 time og 30 min
Oppmøtested: Kystmuseet i Fillan

Fisken

Fisken er grunnlaget for livet langs kysten, men hva vet vi egentlig om den? Vi dissekerer fisk, og lærer om hva som gjør fisken så spesiell. Vi undersøker hva de forskjellige organene gjør, og hva de ble brukt til i eldre tider. Etter hvert prøver vi å lage matretter ut av de forskjellige delene. Det kan være seg fiskekake, tran, kaviar, rognkake, fiskekraft eller liknende. 

Berører følgende kompetansemål: Mat og Helse— «lage mat frå ulike kulturar» 

Naturfag: fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner...

Tid: 1 time og 30 min
Oppmøtested: Skolekjøkkenet til skolen som bestiller

 

Havet – i en tynn tråd?

Marin forsøpling er blitt et komplekst og omfattende problem for havet vi er så avhengig av. I dette opplegget tar vi for oss syntetisk tråd og problemet det skaper for livet i havet. Nylon og polyester har i dag erstattet svært mye av det vi bruker og omgir oss med. Vi lærer om spøkelsesfiske og mikrofiber. Hva er så farlig med tråden? Vi bruker videoer, bilder, praktiske oppgaver og undersøkelser. 

Berører følgende kompetansemål: Naturfag 5-7 Trinn— «beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling»
Tid: 1 time og 30 min
Oppmøtested: Terminalbygget på Sandstad