Lørdagstreff

Siste lørdag i måneden inviterer Kystmuseet til foredrag om et spesielt tema. Dette kan være historisk eller aktuelt, lokalt eller nasjonalt. Ingen tema er for store eller for små. Dette kaller vi for «Lørdagstreff».

Vrakplyndring på Hitra og Frøya

Barbariske plyndrere eller flittige mangesyslere?
v/ Sarah Dahle Hermanstad

På 1700- og 1800-tallet foregikk det meste av trafikken i inn- og utland langs skipsleia, i det som kalles seilskipenes storhetstid. Men å legge ut på sjøreise innebar en stor risiko og skipsrederne måtte årlig regne med store tap på grunn av forlis. Men hva skjedde egentlig når store handelsskip forliste ved mindre lokalsamfunn som på Hitra og Frøya? Det bugner av historier som forteller oss om barbariske kystboere som ikke gikk av veien for å lure skip på land, ta livet av skipbrudne mennesker og røve med seg alt de kom over. Andre forteller om heroiske mennesker som risikerte eget liv og helse for å komme andre til unnsetning. I dette foredraget skal vi se nærmere på forholdene ved Hitra og Frøya, og de tilfeller av vrakplyndring som vi kan finne her på 1700-, og begynnelsen av 1800-tallet.


Tid og sted
Museumsbygget på Fillan 27. november 2021 kl. 14.00