Lørdagstreff

Siste lørdag i måneden inviterer Kystmuseet til foredrag om et spesielt tema. Dette kan være historisk eller aktuelt, lokalt eller nasjonalt. Ingen tema er for store eller for små. Dette kaller vi for «Lørdagstreff».

"Det var en gang en prins og en prinsesse.. som led skipsbrudd utenfor Hemnskjela"

- Historia om Naz Perwers forlis

En sommerdag i 1929 seilte den egyptiske lystyachten «Naz Perwer» inn Trondheimsleia. Om bord hadde den med seg den egyptiske prinsen, prinsesse, samt følge, mannskap og los. Da båten gikk på grunn og sank ved Ystholmen utenfor Hemnskjela, ble det starten til en meget spesiell historie.
Geir Romundset har i lang tid samlet både stoff og historier fra det kjente forliset. I mars kan du høre Kystmuseet presentere den spennende historia.


Tid og sted
Museumsbygget på Fillan28. mars 2020 kl. 14.00

"Gulltransporten"

- Bergingen av den norske gullbeholdningen under 2. verdenskrig
Med Guttorm Reppe

Det er nå 80 år siden det tyske overfallet på Norge. I de kaotiske dagene i april og mai ble den norske stats gullbeholdning fraktet i sikkerhet, med tyskerne i hælene. Flere frøyværinger deltok i denne innsatsen, blant annet Karl Reppe og to av sønnene hans. Guttorm Reppe var bare ti år da dette skjedde, men han husker godt da faren og to av brødrene forvant.

I april kommer han til Kystmuseet for å fortelle denne dramatiske historien om hvordan den Norske gullbeholdningen ble fraktet i sikkerhet i England.


Tid og sted
Museumsbygget på Fillan25. april 2020 kl. 14.00

"Fra Grøntvedtmerda til Havmerda"

- Et tilbakeblikk på 50 år med havbrukshistorie
Med Kystmuseets havbruksavdeling

I 2020 er det 50 år siden Grøntvedtbrødrene satte ut sin første laksesmolt i åttekanta hjemmesnekra merder. I løpet av disse 50 åra har havbruket gått gjennom store og gjennomgripende endringer. Både når det gjelder teknikk og utstyr, men også innen struktur og organisering.
Kystmuseets havbruksavdeling tar deg med på en reise i tid, fra Grøntvedtmerda til Havmerda.


Tid og sted
Museumsbygget på Fillan30. mai 2020 kl. 14.00

"Bondevett"

- Ei historie om industrialiseringa av landbruket og avfolking av bygde-Norge
Med dyrlege, forfatter og bonde Erik Stenvik

Siden 50-tallet har landbruket gått gjennom store endringer. De gamle driftsformene har blitt erstattet av et industrielt jordbruk. Alt i løpet av en relativ kort tid. Erik Stenvik opplevde dette både som ungdom, og da han på 70-tallet var distriktsveterinær på Frøya. Han var vitne til Hitraaksjonen, og de vanskelige forholda som småbrukere over hele landet sto ovenfor. Da han senere slo seg ned som bonde ble han enda mer klar over den endringen som foregikk. Gjennom personlige erfaringer gir Stenvik oss et innblikk i avfolking, landbrukspolitikk og et kulturlandskap i endring.


Tid og sted
Museumsbygget på Fillan29. august 2020 kl. 14.00

"Jakteskipperne fra Fjellværsøya"

Med formidler Bernt Fjeldvær

I årene før 1900 var Fjellværsøya selve sentrumet for seilskutetrafikken fra Hitra. Dette var før motoralderen og en mengde skipperne herfra seilte til Lofoten og ut i værene, hvor de kjøpte opp skrei og sild. Denne trafikken ble kalt slofart, fordi fisken ble levert rund og deretter sløyd og saltet om bord. Mange tørket klippfisk som de deretter solgte i Kristiansund. I kveld får du høre hvordan dette miljøet vokste fram og du får møte noen av de første skipperne som dukket opp her ute på 1880 og 1890 -tallet.


Tid og sted
Museumsbygget på Fillan26. september 2020 kl. 14.00

"Den lokale avishistoria"

Med tidligere redaktør i Hitra-Frøya Lokalavis Svend Sivertsen, og nåværende redaktør Bjørn Rønningen

Svend Sivertsen tar oss med til oppstarten av lokalavisa i 1972. Da var det EF-avstemning, og en ny giv for bygde-Norge. Til tross for lange netter og ingen fortjeneste valgte Svend å fortsette arbeidet, og i 1983 fikk avisa sin første ansatte. Arbeidstokken øke, og etter hvert skulle avisa bevege seg inn i den digitale verden. Bjørn Rønningen forteller om utviklinga og utfordringen med digitale nettaviser. Hvem vil i dag betale for god, kritisk journalistikk?


Tid og sted
Museumsbygget på Fillan31. oktober 2020 kl. 14.00

"Presentasjon av Skarvsetta 2020"

Hitra historielag og Kystmuseet presenterer vår felles årbok


Tid og sted
Museumsbygget på Fillan28. november 2020 kl. 14.00