Lørdagstreff

Siste lørdag i måneden inviterer Kystmuseet til foredrag om et spesielt tema. Dette kan være historisk eller aktuelt, lokalt eller nasjonalt. Ingen tema er for store eller for små. Dette kaller vi for «Lørdagstreff».

Oversikt over kommende lørdagstreff:

HIBf.01245.jpg

Navn følger folk - Karvebakken, Reklingskjæra, Parelistolen

Av navneforsker Eli Johanne Ellingsve

Lurer du på hvorfor stedsnavn heter det de heter? 

Stedsnavn er kulturminner. De forteller om hvordan folk før oss så, brukte og gav navn, på land og sjø. For folk i dag er mange navn ei gåte. Hva betydde Karvebakken for folkehelsa? Var det snacksproduksjon på Reklingskjæra? Og hvorfor satt Pareli på Parelistolen? De gamle navna viser oss landet slik det steig fram og ble tatt i bruk etter istida, gjennom ei tid med bosetting, jordrydding, dyrehold, jakt og fiske. Med innføring av nye bruksmåter har mange navn gått ut av bruk, og er på veg inn i glemselen. Å ta vare på navna er å ta vare på kulturhistoria.

Vi får besøk av Eli Johanne Ellingsve som har jobbet med nettopp stedsnavn i området Hitra, Frøya og Snillfjord. 

 

Lørdag 23. Februar kl 14.00

Per_Anders_Todal.jpg

Soga om havlandet- Norsk historie sett frå sjøsida

Med forfatter og journalist Per Anders Todal

De norske havområda er seks ganger så store som landarealet, og sjøen har skapt livsgrunnlag for menneska her nord siden steinalderen. Likevel er det meste av hava våre ukjent for de aller fleste. Forfatteren bak den kritikerroste boka «Havlandet» tar oss med på ei reise til det usynlige Norge, hava og havbunnen som har skapt landet vårt.

 

Lørdag 30. mars kl 14.00

Havbrukets_historie.jpg

Havbrukets historie – Bilder og film fra pionertiden

Med Jørgen og Bernt Fjeldvær

Kystmuseets egen havbruksavdeling har hentet fram bilder og videoer fra den tidlige havbrukshistorien. Her får du et spennende innblikk i forholda for de mange havbrukspionerene langs hele kysten, og ikke minst her på Hitra.

Lørdag 27. April kl 14.00

Torpedo_pa_babord.jpg

Torpedo på babord – Krigsseilerne glemte helter

Med pensjonert førsteamanuensis Bjørn Sagdahl

Foredraget følger opp om krigsseileren John Bakkmyr, æresmedlem av Trøndelag Krigsseilerforening, og setter hans dramatiske opplevelser gjennom krigsåra. John overlevde både angrep, senkninger og arbeidsleirer. Forfatteren setter det hele inn i en større sammenheng, betingelsene krigsseilerne seilte under og hvordan de ble behandlet etter krigen.

 Lørdag 25. Mai kl 14.00

VITA_brugde_3_Knut_pa_baugen_foto_Paul_Torkelsen.JPG

Storfesk!

- fiske av Brugde, Størje og Håkjerring

 Alle har sine fiskeskrøner, men å fange skikkelig storfisk som Størje eller Brugde trengs det kløkt og oppfinnsohet. Museumsformidler Hans Jakob Farstad tar deg med på de mange fiskerier etter de virkelig store fiskene i havet. Fra håndharpunering av Brugde utenfor Sula til størjefiske med karbid og sildenot. 

Lørdag 28. September kl 14.00

img846.jpg

Skarvsetta 2019 - Vår lokale hermetikkhistorie

Av Hitra Historielag og Kystmuseet

På begynnelsen av forige århundre begynnte det å dukke opp hermetikkfabrikker på øyene. Noen i små trekkfulle pakkhus, andre i store nyanlagte fabrikker. Før den siste fabrikken avsluttet produskjonen på 2000-tallet hadde det vært 19 små og store fabrikker på Hitra, Frøya og Snillfjord. Alle med sin egen historie og særegenhet. 

 Lørdag 30 November kl 14.00

Ta lørdagskaffen på museet!

Til alle «Lørdagstreff» serverer vi rykende fersk kaffe og smakfulle kaker.