Lørdagstreff

Siste lørdag i måneden inviterer Kystmuseet til foredrag om et spesielt tema. Dette kan være historisk eller aktuelt, lokalt eller nasjonalt. Ingen tema er for store eller for små. Dette kaller vi for «Lørdagstreff».

Oversikt over kommende lørdagstreff:

Havbrukets_historie.jpg

Fra havbuksarkivet» - Bilder og fortellinger fra oppdrett i pionertia

Med Jørgen og Bernt Fjeldvær

Bernt og Jørgen Fjeldvær har plukket ut noe av Kystmuseets omfattende bildesamling fra norsk havbrukshistorie. Med bilder og video fra hele landet vil du bli tatt med tilbake til oppdrett på 70 og 80 tallet, og de løsninger og utfordringer en da kunne møte. Publikum er også invitert til å ta med egne bilder.

Lørdag 27. April kl 14.00

Torpedo_pa_babord.jpg

Torpedo på babord – Krigsseilerne glemte helter

Med pensjonert førsteamanuensis Bjørn Sagdahl

Foredraget følger opp om krigsseileren John Bakkmyr, æresmedlem av Trøndelag Krigsseilerforening, og setter hans dramatiske opplevelser gjennom krigsåra. John overlevde både angrep, senkninger og arbeidsleirer. Forfatteren setter det hele inn i en større sammenheng, betingelsene krigsseilerne seilte under og hvordan de ble behandlet etter krigen.

 Lørdag 25. Mai kl 14.00

VITA_brugde_3_Knut_pa_baugen_foto_Paul_Torkelsen.JPG

Storfesk!

- fiske av Brugde, Størje og Håkjerring

 Alle har sine fiskeskrøner, men å fange skikkelig storfisk som Størje eller Brugde trengs det kløkt og oppfinnsohet. Museumsformidler Hans Jakob Farstad tar deg med på de mange fiskerier etter de virkelig store fiskene i havet. Fra håndharpunering av Brugde utenfor Sula til størjefiske med karbid og sildenot. 

Lørdag 28. September kl 14.00

img846.jpg

Skarvsetta 2019 - Vår lokale hermetikkhistorie

Av Hitra Historielag og Kystmuseet

På begynnelsen av forige århundre begynnte det å dukke opp hermetikkfabrikker på øyene. Noen i små trekkfulle pakkhus, andre i store nyanlagte fabrikker. Før den siste fabrikken avsluttet produskjonen på 2000-tallet hadde det vært 19 små og store fabrikker på Hitra, Frøya og Snillfjord. Alle med sin egen historie og særegenhet. 

 Lørdag 30 November kl 14.00

Ta lørdagskaffen på museet!

Til alle «Lørdagstreff» serverer vi rykende fersk kaffe og smakfulle kaker.