Lørdagstreff

Siste lørdag i måneden inviterer Kystmuseet til foredrag om et spesielt tema. Dette kan være historisk eller aktuelt, lokalt eller nasjonalt. Ingen tema er for store eller for små. Dette kaller vi for «Lørdagstreff».

Oversikt over kommende lørdagstreff:

VITA_brugde_3_Knut_pa_baugen_foto_Paul_Torkelsen.JPG

Storfesk!

- fiske av Brugde, Størje og Håkjerring

 Alle har sine fiskeskrøner, men å fange skikkelig storfisk som Størje eller Brugde trengs det kløkt og oppfinnsohet. Museumsformidler Hans Jakob Farstad tar deg med på de mange fiskerier etter de virkelig store fiskene i havet. Fra håndharpunering av Brugde utenfor Sula til størjefiske med karbid og sildenot. 

Lørdag 28. September kl 14.00

Terningen_fyr_Hitra1.jpg

Familieliv på fyr

- Teringens venner forteller

Før fyrlyktene i dette landet ble automatisert var det disse små utpostene mot havet bebodd av mennesker - ofte hele familier. Livet på fyret kunne både være monotone og fulle av spenning. Få med deg foredraget til Terningens venner, som forteller om familieliv og historien til fyrtårnet midt i Leia. 

Lørdag 26. Oktober kl 14.00

img846.jpg

Skarvsetta 2019 - Vår lokale hermetikkhistorie

Av Hitra Historielag og Kystmuseet

På begynnelsen av forige århundre begynnte det å dukke opp hermetikkfabrikker på øyene. Noen i små trekkfulle pakkhus, andre i store nyanlagte fabrikker. Før den siste fabrikken avsluttet produskjonen på 2000-tallet hadde det vært 19 små og store fabrikker på Hitra, Frøya og Snillfjord. Alle med sin egen historie og særegenhet. 

 Lørdag 30 November kl 14.00

Ta lørdagskaffen på museet!

Til alle «Lørdagstreff» serverer vi rykende fersk kaffe og smakfulle kaker.