En fortelling om Hitra

Kom og se Amy Lightfoots utstilling om vår historie fra de første menneskene satte sin fot på hittersk jord og fram til i dag.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

I minst 8000 år har mennesker i Hitra jaktet, fisket og sanket skjell. Noen arter som bever, bjørn, ulv, elg, geirfugl og østers ble med tiden utryddet. Mer enn 9000 gjenstander fra tidlig bosetting på Hitra er lagret på Vitenskapsmuseet i Trondheim. Redskaper av flint, skifer og kvarts preger den tidligste tiden. Langsomt ble disse erstattet av bronse og jern. Utstillingen viser frem noen eksempler på utvikling gjennom 10.000 års historie.

Utstillingen er gratis og kan besøkes i åpningstidene til Hitra Hurtigbåtterminal.


Tid og sted
Sandstad Terminal 12. mars – 31. mai 2022