Havet - i en tynn tråd?

For bare 70 år siden kom alt av tauverk og tekstiler fra naturfiber. På 1950-tallet ble derimot ny tråd introdusert – en laget av oljebasert plastfiber. Tråden var billigere, sterkere og råtnet aldri bort..
Dette har fått alvorlige konsekvenser for livet i havet

Rundt midten av 1900-tallet ble de tradisjonelle råvarene for tau og klesproduksjon gradvis erstattet av nye syntetiske materialer. Syntetiske fibre har egenskaper som holdbarhet og fleksibilitet som gjør dem godt egnet til mange formål. De gamle hamptauene ble til slutt erstattet av nylontau og blandingstekstiler med polyester ble stadig med hverdagslig. I dag er syntetiske tau grunnleggende for marine industrier og fiskerinæringer, en kan neppe se dagen kystsamfunn uten. Nesten alle produkter vi til daglig omgir oss med, inneholder en eller annen form for syntetisk materiale. De har vært med å formet vår moderne verden. 

Noe som har kommet tydeligere fram de siste årene er miljøproblemene disse stoffene forårsaker. Nylontau som havner på sjøen brytes ikke ned, og tusenvis av dyr og fugler dør hvert år etter å surret seg fast i forlatte tau eller gran. Forlatte fiskeredskaper fortsetter å fange fisk og skalldyr på havet bunn, også kaldt spøkelsesfiske. Når syntetiske tau slites ned, blir de til mikroplast. Tusenvis av plastpartikler og nanofibre skylles ut når klær og tekstiler som inneholder syntetiske stoffer vaskes i vaskemaskin. Dette spises så av mikrogranismer, og følger så næringskjeden oppover. Våre hverdagsprodukt inneholder stadig mer plast og utgjør en usynlig fare. Materialer som er med på å bygge vårt moderne kystsamfunn, er nå i ferd med å true det