LOS 300

Lostjenesten i Norge fylte 300 år i 2020. I den forbindelse har Kystmuseet laget en utstilling om losvesenet i Hitra Hurtigbåtterminal. Vi har valgt en lokal tilnærming med fokus på losskøyta som var stasjonert i Hestvika på Hitra.

  • Losskøyta Trondheim ved kai (Foto/Photo)
    1/1
    Losskøyta Trondheim ved kai

Losvesenets historie
De eldste norske bestemmelser om losing finnes i Magnus Lagabøtes landslov av 1276. Den senere dansk-norske lovgivningen hadde også bestemmelser om losvesen; rett til å lose ble gitt av kongen ved losbrev.

I 1720 fikk en av Tordenskiolds tidligere offiserer, kapteinløytnant Gabriel Christensen, gjennomslag for å etablere en statlig styrt losadministrasjon, gjennom en kongelig forordning, signert av Fredrik den IV 29. april 1720. Dette er starten på vår Losvesenet, og derved også starten på det som i dag er Kystverket.

Losen i dag
Lostjenesten er i dag en moderne del av Kystverket. Vi har fremdeles 18 losstasjoner i Norge og totalt ca. 290 loser i jobb for å gjøre seilingen langs kysten trygg. Tjenesten utfører ca. 45 000 oppdrag på landsbasis pr. år, så det er til enhver tid noen på jobb! Hver av Kystverkets regioner har sin losoldermann. Selv om losen i dag råder over mange moderne hjelpemidler, er det fremdeles kompetanse rundt farled og kyst, værforhold og seilingsrutiner som er hovedproduktet som tilbys fra losen og Kystverket.

Utstillingen er gratis og kan besøkes i åpningstidene til Hitra Hurtigbåtterminal.