Foredrag

Her er foredragene du kan få med deg framover.

Grubleseminar

Kan vi avdekke flere av Dolmkirkas hemmeligheter?

Dolm kirke har vært preget av mange ubesvarte spørsmål. Byggeår, byggherre, det ujevne gulvet, de uforklarlige hjørnesteinene, den skjeve nordveggen – gåtene har vært mange. Noen av dem har fått svar, men flere gjenstår.

Historiker Johan G Foss har sett på Dolm med et helt nytt blikk, og kunne avdekke informasjon som gjør det mulig å tenke helt nytt om Dolms gåtefulle historie. Han får hjelp av historikerne Lars Rottem Krangnes og Svein Bertil Sæther, og sammen inviterer vi til et åpent «gruble»-seminar om regionens eneste bevarte middelalderbygg og et av de viktigste kulturminnene i Trøndelag.


Tid og sted
Dolm 29. mai 2022 kl. 13.00

Stedsnavn på Hitra

- Hva forteller de oss? Med navneforsker Eli Johanne Ellingsve

Betydninga til et stedsnavn kan fortelle oss en god del om plassen. Ofte kan navnet ha sitt opphav langt tilbake i tid, de lengste helt tilbake til jernalderen eller enda lengre. Men hva kan navna på Hitra fortelle oss? Vet du hva Ansnes betyr? Eller hvor navnet Kvenvær kommer fra? Det og mye mer får du svar på når navneforsker Eli Johanne Ellingsve tar oss med på en reise til mange av grendene rundt på Hitra, og avdekker navnets betydning.

I tillegg vil Kystmuseet presentere sitt arbeid med stedsnavninnsamling som er gjort i samarbeid med Hitra historielag. Stedsnavnene er samlet i en digital database som museet vil demonstrere. Flere hundre eldre stedsnavn har gjennom lokale innsamlinger eller tidligere arbeider nå blitt tilgjengelig for allmennheten.

Pris: Kr 90,-
Salg av kaffe og kake.


Tid og sted
Museumsbygget på Fillan 9. juni 2022 kl. 18.00