Ægir

Ægir er Kystmuseets havbruksavdeling. Vårt ansvar er å formidle og dokumentere norsk havbruk, både i fortid og nåtid. Hos oss kan du fordype deg i havbrukets pionertid på 60- og 70-tallet eller besøke et moderne oppdrettsanlegg i full drift.

Hvordan komme seg hit

Ægir holder til i Hitra Hurtigbåtterminal på Sandstad. Herifra kan du bli med på besøk til oppdrettsanlegg, eller besøke våre utstillinger i 1. og 2. etasje. Hitra Hurtigbåtterminal har daglige anløp med båt fra Trondheim, Kristiansund og Brekstad. Terminalen er også stoppested for buss som går til og fra øyregionen.

Hva betyr Ægir?

Navnet til Kystmuseets havbruksavdeling - Ægir, er hentet fra norrøn mytologi. Ægir var guden som rådde over havet, og sammen med kona Ran hadde de ansvaret for både rikdommen og de destruktive kreftene som bodde i havet. 

Disse er de mytene som har gitt navn til museets havbruksavdeling. Ægir representerer rike ressurser, men det forutsetter at naturen holdes i balanse. Navnet minner oss om at vi har en tusenårig sterk og frodig kultur å bygge videre på. 

Kystmuseet i Sør-Trøndelag har blitt tildelt et særlig ansvar for å sikre historia om fremveksten av den moderne havbruksnæringa i Norge, og museet har valgt Ægirs navn for å fronte denne satsninga.