Opplevelse og læring

Kystmuseet tilbyr gratis formidlingsopplegg for alle fra barnehage til videregående. Vi fokuserer på opplevelse og læring, hvor barnet både er aktiv og deltagende i læringsprosessen.

Se våre undervisningstilbud

Skoleopplegg for alle klassetrinn:

Støtteordninger og mobile skoleopplegg

Mobile skoleopplegg

For mange skoler kan det være utfordringer med å skaffe transport til og fra museet. Derfor har vi utviklet enkelte mobile skoleopplegg, hvor vår formidler tar med gjenstander og undervisningsmateriell, og kjører et opplegg i skolens uteområde. 

Støtteordningen Kultur-tur

Tiltaket «På kultur-tur med DKS» er en fin støtteordninger for skoler med begrensede midler til å dra på tur til museet. Ordningen dekker både transport og evt inngangspenger, og gjelder alle klassetrinn. Tiltaket gjelder besøk utenfor egen kommune og i skoletiden.

En hel dag med Kystmuseet!

Ønsker du å benytte deg av tilbudet "Kultur-tur" anbefaler vi deg å velge vårt heldagsopplegg. Her får du god tid, og en dag spekket til randen med opplevelse og læring.

Praktisk informasjon

Bestilling

Ønsker du å benytte deg kystmuseets undervisningstilbud? Vennligst gi beskjed minst en dag i forveien. For bestilling ta kontakt med:

Hans Jakob W. Farstad
Hans.jakob.farstad@kystmuseet.no Tlf: 72 44 40 13/ 95 19 95 90

Eller kontakt oss på: post@kystmuseet.no Tlf: 72 44 40 10

Gruppestørrelse

Om ikke annet er nevnt er alle våre opplegg beregnet på en klasse opp mot 25 elever. Er dere flere klasser som ønsker å komme sammen, kan vi kjøre flere opplegg samtidig med rullering.

Matpakke

Vi har rom og sitteplasser for klasser som ønsker å spise matpakken på museet.

Pris

Med unntak av «Ægir» og «En hel dag på kystmuseet» er alle våre undervisningsopplegg gratis.

Kommende formidlingsopplegg

Ønsker du å få tilsendt informasjon om nye formidlingsopplegg ved Kystmuseet? Send mail til Hans.jakob.farstad@kystmuseet.no og du vil bli tilsendt tilbud om nye formidlingsopplegg. 

Lære mer om våre formidlingsopplegg?

Ikke nøl med å ta kontakt om du ønsker mer inngående informasjon om hvert undervisningsopplegg. Vi tilbyr også å komme ut til skoler for å fortelle mer om våre tilbud.