Samlingene

Kystmuseet i Sør-Trøndelag har et nasjonalt ansvar for å sikre historien om fremveksten av den moderne havbruksnæringen i Norge, og har over flere år foretatt en systematisk innsamling på dette området. Kystmuseet er samtidig formidler av kystkulturen i og lokalhistorien på Hitra, Frøya og Snillfjord. Museets samling er derfor sentrert rundt kystkultur og utviklingen av norsk havbruksnæring.

  • Kollage_til_samlingsforvaltningsplanen_for_2016_for_KST.jpg
    1/1

Kystmuseet i Sør-Trøndelag forvalter til sammen:

  • ​6 kulturhistoriske bygninger
  • 13 farkoster
  • 13.000 fotografier
  • 4000 kunst- og kulturhistoriske gjenstander
  • 320 hyllemeter privatarkiv

Ønsker du å gi en gjenstand til museet?

Ønsker du å gi en gjenstand til museet for bevaring for framtiden, ta kontakt på telefon 72 44 40 10 eller e-post post@kystmuseet.no

For at en gjenstand skal bli del av museets samling må gjenstanden opp til vurdering hos vår inntakskomite. Gjenstanden blir så vurdert i henhold til vår virksomhet og innsamlingspolitikk. Historikk på gjenstanden er viktig om den skal bli tatt opp til vurdering.