Langs leia

Mellom Hitra og fastlandet ligger Trondheimsleia, fra Tyrhaug i sørvest til Agdenes i nordaust. Trygg og brei ligger den der, rett og rein – uten lumske båer og skjær. I tusener av år har folk ferdes her, i gode og vonde tider. Og folket ved leia har tatt verden imot og gitt sine bidrag tilbake: Tømmer, laks og gass.

Gjennom skiftende utstillinger kan du nå få oppleve Leias mange historier. Utstillinga er gratis og du finner den i første etasje i terminalbygget på Sandstad.

  • Hestvika_012_181111_Foto_Skoglund-NTNU_Vitenskapsmuseet.jpg

Marinarkeologoer undersøker havbunnen langs Trondheimsleia