Gammelskolen

På 1950-tallet eksisterte det hele 26 skolebygg på Hitra. Bare noen tiår senere var det bare 5 igjen. De gamle grendeskolene som ble bygget på Hitra i slutten av 1800-tallet og inn på begynnelsen av 1900-tallet var viktig for utdanningen av den norske befolkning. Men skolene var ofte mer enn bare skole, her ble det arrangert juletrefester, basarer og møter. De gamle grendeskolene kan på mange måter sies å være de første kulturhusene på landsbygda.

  • Tømmervik skole
    1/1
    Tømmervik skole

Minnene fra grendeskolene på Hitra er det mange av. Både på godt og vondt. Alle har sitte egne minner fra skolebenken. Sitter du med minner fra noen av grendeskolene som du ønsker å fortelle videre? Ta kontakt med museet. 

Ukens skole

Hver uke framover kommer vi til å presentere en av de mange grendeskolene på Hitra. Trykk på bildet for å lese mer om de enkelte skolene.