Artikkelsamling

Her finner du vårt utvalg av lokalhistorie eller artikler knyttet til museets fagområder. Skarvsetta er et årsskrift som Hitra historielag og Kystmuseet i Sør-Trøndelag gir ut i fellesskap.

Skarvsetta

Før i tida var det ganske vanlig rundt om i grendene på Hitra at folk hadde mer eller mindre faste plasser der de samla seg, fortalte historier og løste lokale verdensproblemer. Ofte var det i godværet på søndager eller lørdags ettermiddager at folk kom sammen og hygga seg på denne måten. På Sandstad hadde de en slik samlingsplass som ble kalt Skarvsetta. Namnet kommer trulig av at her satt folk tett som skarven på et skjær. Årsskriftet vårt skal forsøke å videreføre fortellertradisjonen og historiene fra Skarvsetta og fra liknende samlingsplasser rundt om på Hitra.

Skarvsetta

Lokalhistoriske artikler

Kystmuseet er også lokalmuseum for Hitra, Frøya og Snillfjord. Formidling og forskning innenfor lokalhistorie er derfor en viktig del i museets virksomhet. Under finner en et utvalg artikler fra vårt lokalhistoriske arkiv.