Ansatte

Direktør

Svein Bertil Sæther

Museumsdirektør

Fagavdeling

Magnar Ansnes

Avdelingsleder for fagavdelingen

Hans Jakob Westermann Farstad

Fagkonsulent

Kristin Svendsen

Samlingsforvalter

Ingjerd Olsen Haugan

Medarbeider

Knut Ragnar Ansnes

Konsulent

Gunnar Christoffer Lossius

Medarbeider

Hitterslekt

Havbruk

Jørgen Fjeldvær

Avdelingsleder for havbruk

Drift

Lill Mona Kjerringvåg

Avdelingsleder for drift

Kirsten Kjørsvik

Konsulent

Sølvi Næss

Medarbeider

Magne Olav Haugen

Vaktmester